Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

W dniach 3 – 5 czerwca 2013 r. w Starachowicach miało miejsce kolejne, cyklicznie odbywające się spotkanie konsultacyjne.

  • logo Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów
    logo Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu: 1/14/EFPI/2012 Organizowanie powrotów przymusowych – część V (alokacja 2012). Celem spotkania było wzmocnienie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania i rozliczania działań powrotowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI). W spotkaniu wzięło udział 49 osób. Poza przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Zarządu do Spraw Cudzoziemców, Biura Prawnego, Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej. Prowadzone konsultacje podzielono na następujące bloki tematyczne: zasady kwalifikowalności wydatków oraz realizacja projektów na poziomie terenowych jednostek Straży Granicznej.

Podczas spotkania podsumowano realizację wszystkich działań, osiągnięcie założonych wskaźników obowiązkowych oraz bieżące wykonanie budżetu dla poszczególnych projektów. Omówiono działania zaplanowane w kolejnych miesiącach realizacji projektu, występujące problemy i sposoby ich rozwiązania.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1186