Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Wizyta monitorująca w Gruzji

W dniach 16 – 21 czerwca 2013 roku przedstawiciel DWMiFE (Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich) MSW wziął udział w wizycie monitorującej projekty realizowane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI).

  • logo Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów
    logo Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

Wizyta odbyła się w kraju pochodzenia imigrantów – Gruzji, gdzie wdraża się znaczną część programów reintegracyjnych w ramach EFPI. Podczas wizyty odbyły się spotkania z beneficjentami, którzy skorzystali z możliwości dobrowolnego powrotu i pomocy reintegracyjnej oferowanych w ramach projektów wdrażanych w ramach EFPI. Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z przedstawicielami IOM w Tbilisi, z którym IOM Warszawa współpracuje przy realizacji projektów finansowanych z EFPI. W wizycie, poza przedstawicielem MSW, uczestniczyli także przedstawiciele: IOM Warszawa, Instytucji Delegowanej (Władzy Wdrażającej Programy Europejskie), Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz Straży Granicznej.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1199