Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

WAŻNE! Informacja o naborach 1/2015 oraz 2/2015 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

W związku z uzyskanym stanowiskiem Komisji Europejskiej, stanowiącym uszczegółowienie zasad kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych FAMI oraz ISF, uprzejmie informujemy, że z uwagi na brak ponoszenia oraz udokumentowania faktycznych wydatków w przypadku wkładu rzeczowego (in-kind contribution), wszelkie formy wkładu rzeczowego (w tym również wolontariat) w przypadku projektów finansowanych ze środków FAMI oraz ISF zostały uznane za niekwalifikowane.

W związku z powyższym Wnioskodawcy, których wnioski aplikacyjne złożone w ramach naborów 1/2015 oraz 2/2015 dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zawierały koszty wolontariatu, zostaną w najbliższych dniach poproszeni o przedstawienie odpowiednio skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej. W celu dokonania stosowanych zmian Organ Odpowiedzialny przewiduje zastosowanie trybu uzupełnień wynoszącego 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (pisma będą wysyłane pocztą). Dodatkowo informacja o wysłaniu pisma będzie przekazywana mailem.

Szczegóły dokonania korekt wniosków aplikacyjnych będą zawarte w piśmie przewodnim.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1171