Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Zaktualizowana informacja o terminie ogłoszenia wyników naborów wniosków nr 1/2015/FAMI oraz nr 2/2015/FAMI

Nabór nr 1/2015/FAMI 

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna projektów z pierwszego naboru. Trwa procedura akceptacji listy rankingowej, która zakończy się 16 września o godzinie 16:15. Planowany termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej to 16 września godzina 17:30.  

Nabór nr 2/2015/FAMI 

Uprzejmie informujemy, że COPE MSW zakończyło ocenę merytoryczną złożonych wniosków. Eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakończą ocenę do 18 września. Jednocześnie informujemy, że nie zakończyła się jeszcze ocena merytoryczna dwóch projektów, dla których zastosowano procedurę odwoławczą od wyników oceny formalnej. Planowany termin przygotowania dokumentacji podsumowującej całość oceny 89 wniosków i rozpoczęcie procedury akceptacji listy rankingowej to 28 września. Najpóźniejszy termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej to 5 października godzina 17:30.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1873