Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Program Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ostatecznie zaakceptowany

Uprzejmie informujemy, że 10 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Poniżej załączona jest angielska wersja językowa Programu. Wersja polska udostępniona zostanie po zakończeniu weryfikacji merytoryczno–językowej dokumentu.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1677