Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Szkolenie dla Beneficjentów naborów konkursowych nr 1/2015 oraz nr 2/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (26 października 2015 r.)

W związku z zakończonymi naborami konkursowymi w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zapraszamy beneficjentów projektów znajdujących się na listach rankingowych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. w godzinach 8:30–15:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać na adres e-mail fundusze.kontakt@msw.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko przedstawiciela oraz nazwę organizacji/instytucji, którą reprezentuje.

Termin rejestracji zgłoszeń udziału w szkoleniu upływa 23 października 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu po stronie beneficjentów, zastrzegamysobie prawo ograniczenia liczby osób przypadających na jedną instytucję.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informacja o braku wolnych miejsc przesyłana będzie tylko i wyłącznie w przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji. Wówczas informacja taka będzie wysyłana drogą mailową (na wskazany przez Państwa adres) w piątek do godziny 16:30.

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji programu szkolenia.

Szkolenie dla beneficjentów FAMI

26 października 2015

Miejsce: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, Warszawa (wejście od ul. Rakowieckiej 2a)

Sala konferencyjna (IV piętro)

Program szkolenia

Godzina

Temat

8.30-9.00

Rejestracja

9.00-9.20

Powitanie wraz z informacją nt. FAMI

9.20-9.50

Raportowanie i formularz wskaźników

9.50-10.10

Grupa docelowa

10.10-10.40

Zamówienia w projekcie

10.40-11.00

Przerwa kawowa

11.00-11.20

Kontrola na miejscu i monitoring

11.20-11.40

Zmiany w projekcie

11.40-12.30

Kwalifikowalność wydatków

12.30-13.00

Płatności i rozliczenia

13.00-13.45

Przerwa obiadowa

13.45-15.00

Płatności i rozliczenia c.d.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1575