Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Szkolenie dla Wnioskodawców naborów konkursowych nr 3/FAMI/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W związku z ogłoszeniem naborów konkursowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Organ Odpowiedzialny wraz z Organem Delegowanym zapraszają potencjalnych wnioskodawców Funduszu na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać na adres e-mail fundusze.kontakt@msw.gov.pl.

Termin rejestracji zgłoszeń udziału w szkoleniu upływa 23 listopada 2015 r. o godzinie 10.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu po stronie beneficjentów, Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób z jednej instytucji.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informacja o braku wolnych miejsc przesyłana jest na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Operator Programu zastrzega sobie prawo modyfikacji programu szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW (24 listopada 2015 r.)

Data szkolenia: 24 listopada 2015 r.

Miejsce szkolenia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, Warszawa (wejście do budynku ministerstwa od ul. Rakowieckiej 2a)

9.30 – 9.45 Powitanie uczestników szkolenia

9.45 – 11.15 Informacje ogólne – podstawowe informacje o zasadach naboru, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

11.15 – 11.35 Przerwa kawowa

11.35 – 12.20 Budżet z uzasadnieniem, Formularz wskaźników, Grupy docelowe

12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.30 Kwalifikowalność wydatków 

ok. 14.30 Wnioski końcowe – zakończenie szkolenia

WIĘCEJ INFORMACJI O NABORACH WNIOSKÓW KONKURSOWYCH W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI iINTEGRACJI W ZAKŁDACE "NABORY PROJEKTÓW"

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1849