Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – akceptacja Programu Krajowego przez Komisję Europejską

Przedstawiamy Państwu treść Programu Krajowego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wersji polskiej. Program po kilku rundach konsultacji z Komisją Europejską został ostatecznie zatwierdzony w grudniu 2015 r.

Program Krajowy jest strategicznym dokumentem w ramach wieloletniej perspektywy finansowej, wyznaczającym przykłady priorytetowych działań przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych w obszarze wiz, zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości do 2022 roku.

Program Krajowy odnosi się do dwóch poniższych instrumentów finansowych:

  • Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz,
  • Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

W oparciu o zapisy Programu Krajowego w najbliższych miesiącach Organ Odpowiedzialny w MSWiA rozpocznie właściwe nabory wniosków. Informacje o postępach w realizacji Programu Krajowego będą na bieżąco publikowane na niniejszej stronie internetowej.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2173