Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI - polska wersja językowa Programu Krajowego

Poniżej publikujemy polską wersję językową Programu Krajowego FAMI, zatwierdzonego 10 sierpnia 2015 roku, w wersji uwzględniającej zmiany zatwierdzone przez Komisję Europejską 14 grudnia 2015 roku.

Uprzejmie przypominamy, że angielska wersja językowa programu udostępniona została wpisem z dnia 23 września 2015 roku (http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/aktualnosci/13064,Program-Krajowy-Funduszu-Azylu-Migracji-i-Integracji-ostatecznie-zaakceptowany.html), oraz 26 stycznia 2016 roku (w wersji po zmianach zatwierdzonych przez Komisję Europejską 14 grudnia 2015 roku - http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/aktualnosci/13547,FUNDUSZ-AZYLU-MIGRACJI-I-INTEGRACJI-publikacja-znowelizowanego-Programu-Krajoweg.html).

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3301