Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

FAMI – ocena wniosków z naboru nr 3/2015/FAMI

Uprzejmie informujemy, że z 49 złożonych wniosków, do oceny merytorycznej zostało przekazanych 43. Trzy projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej (do 29 stycznia wpłynęły dwa odwołania). Trzech Wnioskodawców nie odebrało pism w trybie uzupełnień, dlatego pisma zostały wysłane ponownie mailem. Dwa uzupełnienia już wpłynęły i zostały rozpatrzone.

Przewidywany termin zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków – 5 luty

Przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej – 26 luty

Planowany termin publikacji list rankingowych (poprzedzony podsumowaniem oceny przez Komisję Oceny Projektów, sporządzenie list rankingowych, przygotowanie dokumentacji dla członków Międzyresortowego Zespołu w celu przeprowadzenia procedury akceptacji list) – początek marca. 

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2530