Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Szkolenie dla Beneficjentów naborów konkursowych nr 1/FAMI/2015 i 2/FAMI/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dotyczące kwalifikowalności wydatków, rozliczania wydatków oraz przepływów finansowych

W związku z trwającą realizacją projektów w ramach ww. naborów Organ Odpowiedzialny wraz z Organem Delegowanym zapraszają Beneficjentów Funduszu na szkolenie, które odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie, sala konferencyjna (IV piętro).

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać na adres e-mail fundusze.kontakt@mswia.gov.pl.

Termin rejestracji zgłoszeń udziału w szkoleniu upływa 3 marca 2016 r. o godzinie 15:00

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu po stronie Beneficjentów, Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Informacja o ewentualnym ograniczeniu liczby uczestników będzie wysyłana indywidulanie na adresy poczty elektronicznej uczestników szkolenia. Brak informacji zwrotnej ze strony MSWiA oznacza akceptację udziału osób zgłoszonych na szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA

Data szkolenia: 7 marca 2016 r.

Miejsce szkolenia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa (wejście do budynku ministerstwa od ul. Rakowieckiej 2a), sala konferencyjna (IV piętro)

9.15 – 9.30 Powitanie gości, informacje ogólne

9.30 – 10.40 Kwalifikowalność wydatków cz. I

10.40  – 11.00  Przerwa kawowa

11.00 – 11.45 Kwalifikowalność wydatków cz. II

11.45 – 13.00 Rozliczanie wydatków i przepływy finansowe cz. I

13.00 – 13.45 Przerwa obiadowa

13.45 – 14.45 Rozliczanie wydatków i przepływy finansowe cz. II

14.45 – 15.00 Zakończenie szkolenia

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1807