Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Szkolenie dla Wnioskodawców naborów konkursowych nr 4/2016 i 5/2016 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W związku z ogłoszeniem naborów konkursowych nr 4 i 5 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Organ Odpowiedzialny wraz z Organem Delegowanym zapraszają potencjalnych wnioskodawców Funduszu na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie, sala konferencyjna (IV piętro).

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać na adres e-mail fundusze.kontakt@mswia.gov.pl.

Termin rejestracji zgłoszeń udziału w szkoleniu upływa 20 maja 2016 r. o godzinie 15:00.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu po stronie Beneficjentów, Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Informacja o ewentualnym ograniczeniu liczby uczestników będzie wysyłana indywidulanie na adresy poczty elektronicznej uczestników szkolenia. Brak informacji zwrotnej ze strony MSWiA oznacza akceptację udziału osób zgłoszonych na szkolenie.

PLAN SZKOLENIA

Data szkolenia: 24 maja 2016 r.

Miejsce szkolenia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa (wejście do budynku ministerstwa od ul. Rakowieckiej 2a)

9.30 – 9.45 Powitanie uczestników szkolenia

9.45 – 11.15 Informacje ogólne – podstawowe informacje o zasadach naboru, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

11.15 – 11.35 Przerwa kawowa

11.35 – 12.20 Budżet z uzasadnieniem, Formularz wskaźników, Grupy docelowe

12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.30 Kwalifikowalność wydatków 

ok. 14.30 Wnioski końcowe – zakończenie szkolenia

WIĘCEJ INFORMACJI O NABORACH WNIOSKÓW KONKURSOWYCH W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI i INTEGRACJI W ZAKŁDACE NABORY PROJEKTÓW

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 4581