Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja dotycząca 4 naboru FAMI.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru nr 4/2016/FAMI złożono 24 projekty

Z 24 projektów:

·         12 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (bez uwag),

·         9 otrzymało prośbę o dokonanie korekt,

·         3 zostały odrzucone.

Projekty, do których nie było uwag na etapie oceny formalnej w najbliższych dniach zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

Projekty, do których zgłoszono uwagi będą ponownie analizowane po dokonaniu stosownych korekt.

Projekty, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej – Wnioskodawcy mają prawo złożyć odwołanie w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji nt. odrzucenia wniosku.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 1293