Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Szkolenie dla Wnioskodawców naboru konkursowego nr 6/2016 FAMI

Szkolenie dla Wnioskodawców naboru konkursowego nr 6/2016 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Szkolenie dla Wnioskodawców naboru konkursowego nr 6/2016 w ramach

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

W związku z ogłoszeniem naboru konkursowego nr 6 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Organ Odpowiedzialny wraz z Organem Delegowanym zapraszają potencjalnych wnioskodawców Funduszu na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 września 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie, sala kolegialna nr 324 (III piętro).

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać na adres e-mail fundusze.kontakt@mswia.gov.pl.

Termin rejestracji zgłoszeń udziału w szkoleniu upływa 19 września 2016 r. o godzinie 15:00.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu po stronie Beneficjentów, Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Informacja o ewentualnym ograniczeniu liczby uczestników będzie wysyłana indywidulanie na adresy poczty elektronicznej uczestników szkolenia. Brak informacji zwrotnej ze strony MSWiA oznacza akceptację udziału osób zgłoszonych na szkolenie.

 

PLAN SZKOLENIA

Data szkolenia: 20 września 2016 r.

Miejsce szkolenia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa (wejście do budynku ministerstwa od ul. Rakowieckiej 2a)

10.00 – 10.05         Powitanie uczestników szkolenia

10.05 – 11.15         Informacje ogólne – podstawowe informacje o zasadach naboru, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

11.15 – 11.30         Przerwa kawowa

11.30 – 12.00         Budżet z uzasadnieniem, Formularz wskaźników, Grupy docelowe

12.00 – 13.00         Kwalifikowalność wydatków 

13.00                      Wnioski końcowe - zakończenie szkolenia

Osoba publikująca: Magdalena Krasuska, liczba wejść: 1272