Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja dotycząca oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 4/2016 FAMI i 5/2016 FAMI

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru FAMI 5/2016 złożono 57 wniosków. W przypadku większości z nich zakończyła się ocena formalna. W przypadku 4 wniosków czekamy na wyjaśnienie sprawy dostarczenia korespondencji do beneficjenta, co uniemożliwia oficjalne zakończenie tej oceny. Niemniej jednak Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA podjął decyzję o równoległym rozpoczęciu oceny merytorycznej złożonych wniosków, w celu możliwie pilnego zakończenia ich oceny. Pomimo przysługującego terminu 45 dni na ocenę merytoryczną, następującym po zakończeniu oceny formalnej, MSWIA  dołoży wszelkich starań, znając oczekiwania wnioskodawców, aby ocena ta zakończyła się w październiku br.

Jednocześnie w ramach naboru 4/2016 złożono 24 wnioski o dofinansowanie, gdzie również w przypadku 1 wniosku czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie wymiany korespondencji. Pozostałe projekty zostały poddane ocenie formalnej i równocześnie z projektami złożonymi w ramach FAMI 5/2016 zostały skierowane do oceny merytorycznej. Ze względu na konieczność równoległej oceny 2 naborów, Organ Odpowiedzialny dołoży wszelkich starań, aby zakończyć ocenę merytoryczną również w październiku br., co także świadczy o skróceniu terminu oceny przysługującego MSWiA.

Osoba publikująca: Magdalena Krasuska, liczba wejść: 2068