Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Lista złożonych projektów w ramach naboru Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 6/2016.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru nr 6/2016/FAMI złożono 12 projektów.

Wszystkie zostały ocenione pod względem formalnym i wszystkie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Obecnie trwa ocena merytoryczna przedmiotowych projektów, a jej zakończenie planowane jest na grudzień br.

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

numer i tytuł projektu

Wkład FAMI w PLN

1

Fundacja "Ocalenie"

1/6-2016/FAMI „Pomoc prawna w procedurze”

169 350,00

2

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS

2/6-2016/FAMI „Jestem w Polsce”

145 710,00

3

Fundacja "MultiOcalenie" 

3/6-2016/FAMI „FeminaAzyl”

471 431,25

4

Stowwarzyszenie na rzecz Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum

4/6-2016/FAMI „Poznaj swoje prawa - bezpłatna pomoc prawna i wsparcie dla osób w trakcie procedur azylowych i powrotów”

264 373,00

5

Stowarzyszenie Polsko Azjatyckie Centrum Przedsiębiorczości

5/6-2016/FAMI „Informacja i pomoc prawna dla uchodźców”

731 081,25

6

Fundacja Emic

6/6-2016/FAMI „Masz prawo wiedzieć!”

181 500,00

7

Fundacja na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie

7/6-2016/FAMI „Pomoc Prawna dla Cudzoziemców: Gmina Dragacz, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń”

338 233,13

8

New Business Technologies sp. z o.o.

8/6-2016/FAMI „Prawnicy wspierają cudzoziemców”

234 026,20

9

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości

9/6-2016/FAMI „Prawo bliżej cudzoziemców”

234 026,20

10

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

10/6-2016/FAMI „Prawnicy Uchodźcom 3”

1 893 342,00

11

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert

11/6-2016/FAMI „Lotni prawnicy 2 -pomoc i informacja prawna”

315 037,69

12

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

12/6-2016/FAMI „DEFENSORES PEREGRINORUM”

749 859,37

     

5 727 970,09

Osoba publikująca: Magdalena Krasuska, liczba wejść: 2682