Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja na temat wyników naborów nr 4/2016 FAMI i 5/2016 FAMI

Uprzejmie informujemy, że eksperci zakończyli ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2016 FAMI (cel szczegółowy azyl, cel krajowy przyjęcie/azyl) i 5/2016 FAMI (cel szczegółowy integracja/legalna migracja, cel krajowy integracja).

W ramach naboru FAMI 4/2016 złożonych zostało 24 wniosków o dofinansowanie, w ramach naboru FAMI 5/2016 57 wniosków. 

W najbliższych dniach Organ Odpowiedzialny przedłoży listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania Komitetowi Monitorującemu tj. Międzyresortowemu Zespołowi ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych. Po zatwierdzeniu przez Zespół listy, zostanie ona opublikowana na stronie.

 

Osoba publikująca: Magdalena Krasuska, liczba wejść: 4184