Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja na temat wyników naborów nr 4/2016 FAMI i 5/2016 FAMI

Uprzejmie informujemy, że po zakończonej przez ekspertów ocenie merytorycznej wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2016 FAMI (cel szczegółowy azyl, cel krajowy przyjęcie/azyl) i 5/2016 FAMI (cel szczegółowy integracja/legalna migracja, cel krajowy integracja) jej wyniki zostały przedłożone pod obrady Komitetu Oceny Projektów. W efekcie członkowie KOP, po analizie wszystkich propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez potencjalnych beneficjentów, sformułowali swoje stanowisko.  Ostateczna decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie przez Komitet Monitorujący FAMI tj. Międzyresortowy Zespół ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych.

Niezwłocznie po akceptacji przez Komitet Monitorujący, wyniki naborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA. Planowany termin na ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej to początek roku 2017.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 3066