Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Perspektywa finansowa NMF 2014-2021

Polska, podobnie jak w poprzednich edycjach funduszy norweskich, pozostanie największym beneficjentem. Z całej alokacji NMF wynoszącej 1.253,7 mln EUR Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 411,5 mln EUR (czyli o 100,3 mln EUR więcej niż w poprzedniej edycji NMF 2009-2014).

Prace nad nową perspektywą Norweskiego Mechanizmu Finansowego weszły obecnie w najważniejszą fazę. Ministerstwo Rozwoju ustala z darczyńcami kluczowe kwestie tzn. obszary priorytetowe (programy) oraz podział środków. 

Norweski Mechanizm Finansowy zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

  • godna praca
  • badania naukowe
  • wyzwania społeczne, ekonomiczne i demograficzne
  • rozwój lokalny
  • sprawy wewnętrzne
  • służba więzienna, sprawiedliwość i przeciwdziałanie przemocy
  • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa).

Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w stanowiącym opis strategicznych działań Blue Booku  wyodrębnia 5 obszarów priorytetowych oraz 23 obszary programowe.

Obszarem priorytetowym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisującym się w zadania realizowane w Ministerstwie i w podległych Ministerstwu służbach oraz instytucjach, jest Justice and Home Affairs.

Programowym obszarem wsparcia, który Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze względu na właściwość merytoryczną działalności Ministra ds. wewnętrznych oraz bieżącą sytuację geopolityczną zgłosiło jako kluczowy, jest obszar 20 International Police Cooperation and Combating CrimeNiemniej jednak, mając na względzie aktualne wyzwania polityki migracyjnej i kompetencje Ministra w tym zakresie, MSWiA rekomendowało uwzględnienie w wybranym programowym obszarze wsparcia także element obszaru 18 Asylum and Migration.

Regulacje w języku angielskim w sprawie wdrażania trzeciej edycji Funduszy Norweskich znajdują się tutaj

Informacje na temat aktualnych działań Operatora Programu będą umieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 2235