Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Komisja Europejska ogłasza otwarty nabór wniosków aplikacyjnych do Funduszu Azylu Migracji i Integracji

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Wewnętrznych (DG HOME) zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze wniosków projektowych w formule otwartej:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions/index_en.htm

Ogłoszenie znajduje się również pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html

Zakres naboru obejmuje:

- wzmocnienie i rozwijanie wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego;

-  wsparcie legalnej migracji do państw członkowskich zgodnie z ich potrzebami gospodarczymi i społecznymi oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw spoza UE;

-  rozwijanie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów w państwach członkowskich, które przyczyniają się do zwalczania nielegalnej imigracji, z naciskiem na trwałość i stabilność powrotu oraz skutecznej readmisji w krajach pochodzenia i tranzytu;

- zwiększenie solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, zwłaszcza wobec państw najbardziej dotkniętych przepływem migrantów.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 2814