Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Raport Roczny z NMF oraz Mechanizmu Finansowego EOG

Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych, pełniący funkcję Operatora Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom grup przestępczych, zachęca do zapoznania się z Raportem Rocznym Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2016-2017 pt. Working together for a better Europe, opracowanym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Raport zawiera informacje nt. państw beneficjentów oraz obszarów wsparcia Funduszy Norweskich i Funduszy EOG, jak również ogólne informacje nt. działań pomocowych i wsparcia w ramach współpracy pomiędzy darczyńcami i beneficjentami.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 1174