Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Spotkanie podsumowujące dla beneficjentów Programu PL 15

  • Konferencja podsumowująca dla beneficjentów
    Konferencja podsumowująca dla beneficjentów
  • Prezentacja jednego z projektów
    Prezentacja jednego z projektów
  • Szkolenie dla beneficjentów
    Szkolenie dla beneficjentów

W dniach 2-4 sierpnia 2017 r. w Paprotni k. Sochaczewa odbyło się Spotkanie podsumowujące dla beneficjentów Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom grup przestępczych. Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych pełniący funkcję Operatora Programu wraz z Instytucją Wspomagającą – Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA zaprosili przedstawicieli beneficjentów do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji na temat implementacji Programu oraz realizowanych projektów.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty realizowane m.in. przez Komendę Stołeczną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, Fundację La Strada, Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA czy Gminę Lublin. Organizatorzy podsumowali praktyczne aspekty realizacji Programu PL15 oraz przedstawili dane liczbowe dotyczące jego wdrażania.

W ramach spotkania, przedstawiciele beneficjentów uczestniczyli również w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 2210