Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego NMF 2009-2014

Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych, pełniący funkcję Operatora Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom grup przestępczych, zachęca do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014, prezentującym m.in. informacje na temat efektów ich realizacji, wpływu na zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych, ocenę systemu zarządzania, ocenę wpływu na wzmocnienie stosunków dwustronnych Polski z Państwami Darczyńcami, oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 1824