Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Konsultacje dla interesariuszy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

W dniu 1 marca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się  spotkanie z interesariuszami (Stakeholders Consultations) dla przyszłego Programu w zakresie spraw wewnętrznych, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Spotkanie to przybrało formę warsztatów i konsultacji oraz miało na celu rozpoznanie krajowych potrzeb w obszarach:

 • Azyl i Migracja,
 • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości,
 • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk.

Wśród zaproszonych gości Departamentu Funduszy Europejskich, pełniącego funkcję Operatora Programu oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA - Instytucji Wspomagającej – byli między innymi: przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) reprezentanci Państwa Darczyńcy (Financial Mechanism Office, Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Norwegian Directorate for Civil Protection).

Przedstawicielami interesariuszy byli między innymi: Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Komenda Stołeczna Policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i międzynarodowych, środowisk akademickich oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wnioski ze spotkania zostaną uwzględnione przy pracach nad przyszłą perspektywą finansową NMF 2014-2021 oraz negocjacjach z Darczyńcami.

 • Zdjęcie 1
  Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
  Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
  Zdjęcie 3
Osoba publikująca: Administrator DFE, liczba wejść: 1310