Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Fundusze norweskie wspierają politykę spójności Unii Europejskiej

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą finansowego wsparcia przyznanego przez Norwegię, Islandię, Liechtenstein. W okresie sprawozdawczym 2014-2021 ponad 2,8 mld Euro zostanie przeznaczone na inwestycje w południowej i wschodniej Europie.

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie mają taki sam cel jak UE, tzn. zielona, konkurencyjna i sprzyjająca włączeniu społecznemu Europa. 

Zgodnie z priorytetami UE na obecny okres finansowania w ramach funduszy EOG/norweskich ustanowiono fundusze regionalne, które mają zwalczać bezrobocie i promować współpracę transgraniczną.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej, w sekcji  Rozwój regionów i miast UE

Osoba publikująca: Administrator DFE, liczba wejść: 974