Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - komponent policyjny

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła, w ramach zarządzania bezpośredniego Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Policja, zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach następujących obszarów:

  • ochrona przestrzeni publicznej, CBRN, ochrona infrastruktury krytycznej (CIP), materiały wybuchowe i prekursory materiałów wybuchowych

Wartość naboru to 9,5 mln EUR. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-protect.html

 

  • zwalczanie handlu bronią palną

Wartość naboru to 2 mln EUR. Termin składania wniosków upływa 14 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-fire.html

 

  • zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku

Wartość naboru to 1,5 mln EUR. Termin składania wniosków upływa 14 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-env.html

 

  • finansowanie kampanii kontrnarracji do radykalizacji w odpowiedzi na wzrastającą liczbę ekstremistów i terrorystów aktywnych w Internecie, wdrażanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Wartość naboru to 4 mln EUR. Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-csep.html

 

  • wzmocnienie wysiłków na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu

Wartość naboru to 2,5 mln EUR. Termin składania wniosków upływa 19 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-terfin.html

 

  • skuteczne wykorzystanie kontroli policyjnych na obszarach granicznych Schengen

Wartość naboru to 1,8 mln EUR. Termin składania wniosków upływa 2 maja 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-schen.html

 

Powyższe zaproszenia są częścią działań przewidzianych w Rocznym Programie Prac 2018 na rzecz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Policja w wysokości 70 mln EUR. Więcej informacji na temat FBW zarządzanego bezpośrednio przez KE można znaleźć na stronie:

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en

 

 

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 947