Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące integracji migrantów

Trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące integracji migrantów

Informujemy, że trwają  ogólnounijne konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE, aby promować integrację i włączenie społeczne migrantów i osoby ze środowisk migracyjnych. Wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania odnowionego planu działania na rzecz integracji i włączenia. Konsultacje publiczne będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE do dnia 21 października 2020 r. pod adresem: EU-wide public consultation.

Zachęcamy wszystkie podmioty zajmujące się integracją, do wzięcia udziału w tych konsultacjach.

Więcej informacji można znaleźć na europejskiej stronie internetowej poświęconej integracji: European website on integration.

Osoba publikująca: , liczba wejść: 40