Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Kurs doszkalający „Praktyczne aspekty dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom"

W dniach 27 – 29 września 2011 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego pt.: „Praktyczne aspekty dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom – poziom zaawansowany”.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze pionu do spraw cudzoziemców Nadodrzańskiego, Morskiego, Podlaskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Celem głównym kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie stosowania procedur przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.
Kurs był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach Projektu Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część II z alokacji 2010.
 

  • zdjęcie grupowe uczestników kursu doszkalającego zorganizowanego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
    zdjęcie grupowe uczestników kursu doszkalającego zorganizowanego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • logo Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów
    logo Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1572