Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Spotkanie Grupy Roboczej Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców

W dniach 23-24 kwietnia br. w siedzibie MSW przy ul. Batorego 5 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Państw Członkowskich UE w ramach tzw. Grupy Roboczej Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

  • logo Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców
    logo Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców

Grupa ta, zrzeszająca 10 państw (Austrię, Belgię, Czechy, Finlandię, Niemcy, Irlandię, Holandię, Polskę, Słowację oraz Szwecję), ma na celu wypracowywanie wspólnych rozwiązań, wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (EFU), jako części Programu Ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Przedmiotowe spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w zakresie bieżącego wdrażania działań finansowanych ze środków EFU oraz analizie kluczowych dokumentów dotyczących Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu dot. Migracji i Azylu.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej planowane jest na październik 2012 r.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1682