Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektówIlość rekordów w bazie

27
Data dodania Nazwa Wartość dofinansowania Program Województwo
29.05.2012 Poprawa infrastruktury związanej z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy w obiektach SG 220 888 EUR SOLID - Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców podkarpackie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
mazowieckie
18.04.2012 Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej 14 362 721,78 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych lubelskie
podkarpackie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
19.04.2012 Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu 4 559 662,42 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
19.04.2012 Upgrade systemu AFIS 10 171 742,44 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
19.04.2012 Podnoszenie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy z wykorzystaniem statków powietrznych 4 732 559,00 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych lubelskie
małopolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
19.04.2012 Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS 189 577,30 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
20.04.2012 Modernizacja Systemu Uprawnionego Przechwytu (SUP) na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez Straż Graniczną w zakresie wymiany informacji kryminalnych z Policją 1 629 000,00 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych dolnośląskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
20.04.2012 Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu 19 522 053,70 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych lubelskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
20.04.2012 Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej 12 099 202,50 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych lubelskie
mazowieckie
małopolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
23.04.2012 Zabezpieczenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko pirotechnicznych dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej 37 500,00 PLN SOLID - Fundusz Granic Zewnętrznych warmińsko-mazurskie