Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Informacje ogólne

Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze Norweskie) to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię nowym państwom członkowskim UE od 2004 r. W zamian za pomoc finansową Norwegia może korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie jest członkiem UE. Obecnie wdrażana edycja (2014-2021) Funduszy Norweskich jest trzecią z kolei.

Głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami- Beneficjentami

Podstawą wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w Polsce jest podpisane 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską Memorandum of Understanding w sprawie Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

Suma alokacji dla Polski wynosi 809,3 mln EUR. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (www.copemswia.gov.pl) jest Operatorem Programu Sprawy Wewnętrzne, na którego wdrażanie przeznaczone jest 20 mln EUR.

Obszary programowe

W ramach programu Sprawy Wewnętrzne wyszczególnione są trzy obszary programowe:

  1. PA18: Azyl i migracja;
  2. PA20: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości;
  3. PA23: Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk.

Odbiorcy wsparcia

W procedurze otwartych naborów będą mogły wziąć udział jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe zaangażowane w działania związane z wybranym obszarem programowym.

Nabory wniosków

Operator Programu planuje przeprowadzenie otwartych naborów w ramach dwóch obszarów programowych (PA18 i PA20) – po jednym naborze wniosków na każdy obszar. W obszarze Azyl i migracja zgodnie  ze wstępnymi założeniami w ramach otwartego naboru dostępne będą ok. 3,7 mln EUR, natomiast w obszarze Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości – ok. 5,3 mln EUR. Kwoty te zostaną potwierdzone w chwili ogłoszenia naborów.

Zgodnie z założeniami Operatora Programu w ramach otwartych naborów wybrane mogą zostać projekty o wartości dofinansowania nie mniejszej niż 200 000 EUR i nie większej niż 1 500 000 EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich w Polsce, innych programów w ramach bieżącej perspektywy i wszystkie dokumenty związane z jej wdrażaniem można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Tel: +48 22 60 142 48

Fax: + 48 22 60 141 74

E-mail: fundusze.kontakt(at)mswia.gov.pl

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 1961