Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Stan prac nad NMF 2014-2021

Stan prac nad NMF 2014-2021

Operator Programu pracuje nad przygotowaniem Programu Sprawy Wewnętrzne do wdrożenia od momentu podpisania Memorandum of Understanding 20 grudnia 2017 r. 1 marca 2018 odbyło się spotkanie Stakeholder Consultation, na którym potencjalni beneficjenci programu Sprawy Wewnętrzne (reprezentanci służb mundurowych, organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych) zidentyfikowali największe wyzwania w obszarach objętych wsparciem finansowym.

Z początkiem kwietnia 2018 roku rozpoczęły się prace nad koncepcją programu (Concept Note), czyli dokumentem zawierającym założenia koncepcyjne i systemowe Programu. Dokument ten został zaakceptowany przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 4 marca 2019 roku.

Obecnie strona norweska przygotowuje projekt umowy w sprawie programu na podstawie informacji szczegółowych o Programie sporządzonych przez Operatora Programu i przesłanych do Biura Mechanizmów Finansowych przez Krajowy Punkt Kontaktowy (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) 29 marca 2019 r.

1 września 2019 r. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatwierdziło Program "Sprawy wewnętrzne".

12 września 2019 r. została podpisana Umowa ws. realizacji Programu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego i Olava Myklebusta, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce.

Informacje o dalszych pracach w zakresie programu Sprawy wewnętrzne NMF 2014-2021 będą pojawiać się na bieżąco na stronie.

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 423