Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

FAMI - przedłużenie naboru konkursowego nr 3/2015

Uprzejmie informujemy, że nabór konkursowy nr 3/2015 zostaje przedłużony do dnia 14 grudnia br. do godziny 16:00. W związku z tym zamieszczamy skorygowane ogłoszenie o naborze, zawierające zmiany techniczne, jak również uzupełnienia i doprecyzowania mające na celu ułatwienie Państwu złożenie poprawnej dokumentacji. Zamieszczamy również poprawiony Arkusz oceny formalnej, uwzgledniający zmiany zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz Wniosek o dofinansowanie zawierający tylko i wyłącznie zmiany dotyczące powstania MSWiA .

Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym albo poprzez przekreślenie nieaktualnych zapisów.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2197