Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Komisja Europejska ogłasza otwarty nabór wniosków aplikacyjnych do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wewnętrznych (DG HOME) zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze wniosków projektowych w zakresie Działań Unii w ramach FAMI na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami właściwych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE – 514/2014 oraz 516/2014 – część środków unijnych będzie dystrybuowana bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE). Tak opracowany model zarządzania scentralizowanego stanowi wydzieloną część Funduszu FAMI, odrębną wobec Programów Krajowych, których realizacja będzie powierzona każdemu państwu członkowskiemu.

W tym celu Komisja Europejska przyjmuje Roczne Programy Prac, określające zakres tematyczny, harmonogram i tryb podziału środków. W ramach Programu na rok 2015 ogłoszono nabór wniosków dla następującej tematyki:

  1. Działania w dziedzinie monitorowania powrotów przymusowych (termin składania wniosków – 11.02.2016);
  2. Działania w dziedzinie handlu ludźmi, w szczególności integracja oraz bezpieczny i trwały powrót ofiar handlu ludźmi (termin składania wniosków – 16.02.2016);
  3. Działania w dziedzinie integracji (termin składania wniosków – 29.02.2016).

Wszystkie instytucje planujące złożenie propozycji projektowych w charakterze głównego wnioskodawcy lub partnera, które nawiązały kontakty z zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami, proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSWiA.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości prosimy je kierować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Link do ogłoszenia oraz innych niezbędnych informacji na temat naboru – zakres tematyczny, podręcznik dla wnioskodawców, projekt umowy finansowej, itp. znajdują się na wcześniej wspomnianej stronie DG HOME (przejdź na stronę Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wewnętrznych

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2235