Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Dwa nowe nabory w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) rozpoczyna dwa nowe nabory w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Rozpoczęcie nowych konkursów podyktowane jest aktualnymi wyzwaniami jakie stoją przed polityką imigracyjną.

Nowe nabory będą w szerszym stopniu uwzględniały zarówno oczekiwania społeczne, jak i potrzeby jednostek administracji rządowej, zaangażowanych w proces adaptacji i integracji cudzoziemców, oraz samorządów.

Kryzys migracyjny, wzrost aktywności terrorystycznej oraz rosnące obawy dotyczące wpływu bieżącej sytuacji migracyjnej na bezpieczeństwo wewnętrzne, spowodowały konieczność przeprowadzenia oceny dotychczasowych działań realizowanych w zakresie adaptacji i integracji cudzoziemców.

W ramach oceny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło szczegółową analizę założeń konkursu nr 3/2015 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Po jej zakończeniu, mając na uwadze nowe wyzwania, które stoją przed polityką migracyjną, a które pojawiły się już po ogłoszeniu naboru na konkurs nr 3/2015 FAMI, MSWiA podjęło decyzję o unieważnieniu konkursu i rozpoczęciu naboru na dwa nowe konkursy.

Dwa konkursy, na które rozpoczną się nabory, będą w większym stopniu odpowiadały na nowe wyzwania i nową sytuację migracyjną. Będą uwzględniały również część potrzeb zgłaszanych przez środowisko organizacji pozarządowych. Należy bowiem podkreślić, że aktualna sytuacja jest wyzwaniem dla dotychczasowego modelu polityki integracyjnej wdrażanej na poziomie Unii Europejskiej oraz w poszczególnych państwach członkowskich.

Pierwszy nabór będzie obejmował szeroko rozumiane działania z zakresu preintegracji, czyli będzie skierowany do osób oczekujących na udzielenie azylu. Dofinansowane działania obejmą m.in. pomoc materialną, wsparcie na granicy oraz katalog usług pomocniczych, jak choćby pomoc tłumacza, szkolenia, opieka zdrowotna czy pomoc socjalna.

Drugi nabór będzie miał na celu wprowadzenie legalnych migrantów w społeczeństwo polskie i lokalną społeczność. Działania wsparte z funduszu FAMI obejmą więc z jednej strony ułatwienie dostosowania się migrantów do lokalnej specyfiki kulturowej, społecznej czy otoczenia prawnego. Z drugiej strony wsparcie obejmie również lokalne społeczności Polaków, wśród których swoje miejsce powinni odnaleźć migranci.

Osoba publikująca: Anna Piszczatowska, liczba wejść: 2324