Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 4/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 4/2016

OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 500 000 EUR = 2 159 050 PLN*

*liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii
Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4.3181 PLN

Szczegółowy zakres naboru nr 4/2016

Cel szczegółowy: Azyl

Cel krajowy: Przyjęcie/ Azyl

Cel krajowy: Przyjęcie/azyl (część działania nr 1 oraz część działania nr 7 z Programu Krajowego FAMI)

 

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

 

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

 

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 3804