Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Wyniki - nabór otwarty PA 20 Program „Sprawy wewnętrzne” Fundusze Norweskie 2014-2021

Operator Programu „Sprawy wewnętrzne” podjął ostateczną decyzję o wyborze projektów, które otrzymają wsparcie w ramach otwartego naboru w obszarze programowym PA 20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” Funduszy Norweskich 2014-2021. Lista projektów w załączeniu.

W ramach otwartego naboru w obszarze „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w terminie wpłynęły 34 wnioski aplikacyjne.

Po przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów ocenie formalnej i merytorycznej, posiedzeniu Komitetu ds. Wyboru Projektów złożonego z przedstawicieli instytucji polskich i norweskich, opiniowaniu zarekomendowanych projektów przez Międzyresortowy Zespół ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych, Operator Programu dokonał weryfikacji procesu wyboru - zgodności z Regulacjami NMF 2014-2021 oraz z zasadami i celami Programu.

Operator Programu 5 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wyborze projektów, które otrzymają wsparcie w ramach naboru w obszarze programowym PA 20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” Funduszy Norweskich 2014-2021.  

Dofinansowanie z Programu dla 8 projektów wyniesie łącznie  4 701 069 EUR , co wyczerpuje całość alokacji przewidzianej na nabór PA 20.

Wnioskodawcy naboru PA 20 zostaną oficjalnie poinformowani o dokonanym wyborze.

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 1144
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi