Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Konferencja inaugurująca Program "Sprawy wewnętrzne" NMF 2014-2021

W dniu 18 września 2019 r. odbyła się konferencja inaugurująca Program "Sprawy wewnętrzne" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

  • Pan Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w MSWiA
    Pan Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w MSWiA
  • Pan Olav Myklebust - Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce
    Pan Olav Myklebust - Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

Spotkanie otworzył Pan Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Panem Olavem Myklebustem - Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce.

W konferencji udział wzięli również przedstawiele strony norweskiej, m.in. z Norweskiego Dyrektoriatu Obrony Cywilnej, Norweskiego Dyrektoriatu Policji oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, przedstawiciele służb i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Służby Ochrony Państwa oraz przedstawiciele instytucji administracji rządowej, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych.

​Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy norweskich i EOG oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, z którymi MSWiA współpracuje w ramach tzw. łańcucha sprawiedliwości, szukając synergii pomiędzy Programami realizowanymi przez MSWiA i MS.

Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze założenia Programu "Sprawy wewnętrzne" i zasady organizowania naborów otwartych.

Osoba publikująca: Małgorzata Karska, liczba wejść: 2501