Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Konsultacje Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

Konsultacje Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

Organ Odpowiedzialny dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) opracowuje projekt Programu Krajowego FAMI na lata 2021-2027. Prezentujemy Państwu dokument roboczy, obejmujący opis części strategicznej oraz zakres celów szczegółowych.

Program Krajowy FAMI ma z założenia być dokumentem bardzo ogólnym. Wszystkie proponowane działania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1147).

Zapraszamy zainteresowane osoby, organizacje oraz instytucje do zapoznania się z projektowanym dokumentem, do odniesienia się do zaproponowanych działań oraz do składania potencjalnych uwag i komentarzy, zgodnie z załączoną tabelą uwag.

Uprzejmie prosimy o niezgłaszanie propozycji projektów – Program Krajowy zawiera ogólny opis działań możliwych do dofinansowania i realizacji przez różne podmioty, nie będzie w nim konkretnie wskazanych projektów.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na strukturę dokumentu – każda sekcja jest ograniczona liczbą znaków do wykorzystania – zbyt obszerne czy też zbyt szczegółowe propozycje nie będą mogły zostać ujęte w dokumencie.

Uwagi oraz komentarze prosimy przesyłać na adres fundusze.kontakt@mswia.gov.pl w terminie do 21 września 2021 r.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 1996