Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Program Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027 oczekuje na zatwierdzenie

W dniu 7.11.2022 r. został złożony do Komisji Europejskiej Program Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027.

Program jest już w swojej ostatecznej wersji i oczekuje na zatwierdzenie.

Program będzie kontynuacją FBW-Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 2014-2020.

FBW będzie wspierał takie działania jak:

  • poprawa wymiany informacji między właściwymi organami oraz jednostkami organizacyjnymi UE, w ramach tych organów, a także z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi; modernizacja istniejących krajowych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wymiany informacji pomiędzy służbami zgodnie z wymogami UE; zapewnienie efektywnego wykorzystania krajowych i unijnych systemów informacyjnych; zakup systemów ICT i związane z tym szkolenia, testowanie oraz poprawa ich interoperacyjności i jakości danych;
  • rozwijanie współpracy transgranicznej, w tym wspólnych operacji, między właściwymi organami, w odniesieniu do terroryzmu oraz poważnej i zorganizowanej przestępczości o charakterze transgranicznym; operacje wdrażające lub ułatwiające wdrażanie cyklu polityki unijnej EMPACT;
  • zwiększenie skuteczności organów ścigania i innych właściwych instytucji w zapobieganiu terroryzmowi i radykalizacji oraz zwalczanie tych zjawisk, zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości, korupcji i cyberprzestępczości, a także zarządzanie zdarzeniami, ryzykiem i kryzysami dotyczącymi bezpieczeństwa; rozwój procedur i działań służących wspieraniu i ochronie ofiar przestępstw oraz osób zgłaszających naruszenia prawa; zwiększenie potencjału sprzętowego służb i instytucji zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności i ochronę przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej;
  • podniesienie poziomu kompetencji (szkolenia i kształcenie) funkcjonariuszy, pracowników organów ścigania i innych właściwych instytucji, realizujących działania zmierzające do zapobiegania i zwalczania różnych form przestępczości oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Budżet programu wynosi 87 038 385,04 EUR, wkład UE: 70 755 658,31 EUR.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 182