Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Program Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 oczekuje na zatwierdzenie

W dniu 14.11.2022 r. został złożony do Komisji Europejskiej Program Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027.

Program jest już w swojej ostatecznej wersji i oczekuje na zatwierdzenie.

Program jest kontynuacją FAMI 2014-2020.

FAMI będzie wspierał takie działania jak:

  • stosowanie jednolitego unijnego „acquis” oraz priorytetów związanych ze wspólnym europejskim systemem azylowym, legalną migracją i powrotem; zapewnienie wsparcia i usług zgodnych ze statusem i potrzebami danej osoby, w szczególności grup szczególnie wrażliwych
  • wspieranie rozwoju i wdrażania polityk promujących legalną migrację; wspieranie środków integracyjnych dostosowanych do potrzeb obywateli państw trzecich oraz programów wczesnej integracji skupiających się na edukacji, szkoleniu językowym i innych szkoleniach w celu przygotowania ich aktywnego udziału i akceptacji w społeczeństwie przyjmującym; infrastruktura wspierająca przyjmowanie obywateli państw trzecich
  • wspieranie zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami na poziomie UE i państw członkowskich, rozwijanie zdolności do skutecznych i trwałych powrotów oraz ograniczanie zachęt do nielegalnej migracji; wspieranie wspomaganych dobrowolnych powrotów i reintegracji; współpraca z państwami trzecimi w zakresie azylu, legalnej migracji i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz skutecznych powrotów i readmisji do celów zarządzania migracją

Budżet programu wynosi 282 756 372,34 EUR, wkład UE: 236 869 922 EUR.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 168