Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Konferencja podsumowująca Program PL 15

W dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowujące Program PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom grup przestępczych.

Gośćmi Departamentu Funduszy Europejskich, pełniącego funkcję Operatora Programu oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA - Instytucji Wspomagającej –byli przedstawiciele beneficjentów Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego oraz reprezentanci Państw Darczyńców. Wśród gości obecna była Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani Ingrid Norstein Radca ds. Funduszy Norweskich Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty realizowane m.in. przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Główną Straży Granicznej. Omówiono proces wdrażania oraz rezultaty Programu PL 15. Goście wysłuchali również podsumowania badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.

  • Zdjęcie 1
    Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 2
    Zdjęcie 2
  • Zdjęcie 3
    Zdjęcie 3
Osoba publikująca: Administrator DFE, liczba wejść: 2648