Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Ochrona Danych RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591, tel.: 222 500 112, fax (22) 601 39 88.

 1. MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - adres mailowy: iod@mswia.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia wniesionej przez Panią/Pana sprawy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą:
  1. przekazywane do państwa trzeciego,
  2. wykorzystywane w celu profilowania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.

Osoba publikująca: Administrator DFE, liczba wejść: 4357