Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

20 mln euro na poprawę bezpieczeństwa

20 mln euro zostanie przeznaczonych na obszar sprawy wewnętrzne w III edycji Funduszy norweskich. 12 września 2019 r. została podpisana Umowa w sprawie Programu "Sprawy wewnętrzne" przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego i Olava Myklebusta, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce.

  • Zdjęcie opublikowano dzięki uprzejmości Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
    Zdjęcie opublikowano dzięki uprzejmości Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Umowa została podpisana podczas konferencji inaugurującej III edycję funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021, organizowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, tj. Krajowy Punkt Kontaktowy dla tych funduszy.

„Sprawy Wewnętrzne” to program wdrażany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Norweskim Ministerstwem Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego i Norweskim Dyrektoriatem Obrony Cywilnej. Jego całkowity budżet to 23,5 miliona euro (20 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a ponad 3,5 miliona euro wkład krajowy).

Program "Sprawy wewnętrzne" jest realizowany w trzech obszarach:

• azyl i migracje – uwzględnia między innymi działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki, ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach;

• wsparcie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczanie przestępczości, w tym działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex;

• działania służące zapobieganiu klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek takich klęsk.

W ramach programu wdrażane będą projekty predefiniowane – czyli ustalone między stronami na etapie negocjacji.

– Projekty predefiniowane realizowane będą przez Policję, Straż Graniczną, Urząd ds. Cudzoziemców, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) w partnerstwach z instytucjami norweskimi, tj. Norweską Szkołą Policyjną, KRIPOS – jednostką policji norweskiej zajmująca się m.in. zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, ID-Centre – urzędem zajmującym się m.in. wparciem dla Policji i innych urzędów administracji w ustalaniu tożsamości cudzoziemców, Norweskim Dyrektoriatem Obrony Cywilnej DSB, Norweskim Wojskowym Instytutem Badawczym FFI – mówiła na konferencji inaugurującej Magdalena Zdrojewska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA.

Wdrażana będzie także inicjatywa polsko-norweska dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Dodatkowo, Operator Programu przewiduje realizację otwartych naborów wniosków, skierowanych do instytucji publicznych (z sektora finansów publicznych), organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych. Operator planuje dwa nabory wniosków – jeden w obszarze współpracy i zwalczania przestępczości oraz drugi w obszarze azylu i migracji.

Osoba publikująca: Małgorzata Karska, liczba wejść: 641