Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu naboru nr 12/2019/FAMI

Uprzejmie informujemy, że Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych zatwierdził projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach naboru nr 12/2019/FAMI.

Poniżej przedstawiamy Listy rankingowe naboru konkursowego nr 12/2019/FAMI w podziale na województwa. Kolorem zielonym zostały zaznaczone projekty zatwierdzone do dofinansowania. Ponadto, zamieszczamy listę projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Z Beneficjentami naboru wkrótce skontaktują się przedstawiciele MSWiA w celu podjęcia prac nad podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 1435