Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

NMF 2014-2021 - materiały ze spotkania informacyjnego dot. naboru PA 20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące otwartego naboru wniosku w obszarze "Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości"

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele potencjalnych wnioskodawców trwającego naboru, tj., m. in., Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania omówiono główne założenia naboru, wniosek aplikacyjny, procedurę oceny formalnej i odwołania od niej, a także kryteria oceny merytorycznej oraz kwalifikowalność wydatków i przepływy finansowe.

W załączeniu udostępniamy prezentacje wykorzystane na spotkaniu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a także do śledzenia strony FAQ (klik)

Osoba publikująca: Barbara Bartik, liczba wejść: 476