Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacje o projektach realizowanych przez beneficjentów Programu „Sprawy wewnętrzne”

Poniżej informacje (odnośniki do stron internetowych) nt. części projektów realizowanych w Programie „Sprawy wewnętrzne”.

 • Logo Norway Grants
  Logo Norway Grants
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą”

Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl przed przemocą - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 • Komenda Główna Policji „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji”, „Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy” oraz „POL-NOR II Współpraca w obszarze bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”

Projekty - Fundusze zewnętrzne w Policji (policja.pl)

 • Komenda Stołeczna Policji „Dokumenty – Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym Kontrola Taktyczna”

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania/aktualnosci/56051,Projekt-Dokumenty-bezpieczenstwo-i-kontrola-w-tym-kontrola-taktyczna.html

 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne”

https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/fundusze-i-projekty/norweski-mechanizm-fina/37495,Wzmocnienie-ochrony-granic-UE-poprzez-rozwoj-kynologicznej-dzialalnosci-szkoleni.html

Kurs doskonalący instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych, patrolowo-obronnych oraz tropiących - Aktualności - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna (strazgraniczna.pl)

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja”

https://www.abw.gov.pl/pl/projekty-ue/norweski-mechanizm-fina-1/1842,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021-oraz-Mechanizm-Finansowy-Europejskiego-Ob.html

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”

https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/fundusze-unijn/nor/113303,Informacje-o-projekcie.html

 • Centralny Ośrodek Szkoleń Straży Granicznej w Koszalinie, „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej"

http://cos.strazgraniczna.pl/cos/fundusze-i-projekty/norway-grants/42604,Norway-Grants-2014-2021.html

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”

https://cba.gov.pl/pl/projekty/norweski-mechanizm-fina/4640,Norweski-Mechanizm-Finansowy.html

 • Komenda Stołeczna Policji „ANPRS-jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”

http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/ksp-w-unii-europejskiej/norweski-mechanizm-fina/55688,quotANPRS-jako-narzedzie-walki-z-przestepczoscia-zorganizowanaquot-NMF-2014-2021.html

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”

https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/zespol-funduszy-pomoc/projekty-w-realizacji/synergia-sluzb/56740,Mazowiecka-Policja-partnerem-w-projekcie-Synergia-sluzb-kluczem-do-bezpiecznego-.html

 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu „NEMESIS - nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”

https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/fundusze-ue/projekty-realizowane/228837,NEMESIS-nowoczesny-model-systemu-sledczego-w-zakresie-przestepstw-seksualnych.html

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/zamowienia-publi/norweski-mechanizm-fina/35806,Poszukiwania-osob-ukrywajacych-sie-przed-wymiarem-sprawiedliwosci.html

 

Osoba publikująca: Administrator DFE, liczba wejść: 540