Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Konsultacje Programu Krajowego Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027

Organ Odpowiedzialny dla Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) opracowuje projekt Programu Krajowego IZGW na lata 2021-2027. Prezentujemy Państwu dokument roboczy, obejmujący opis części strategicznej oraz zakres celów szczegółowych.

Program Krajowy IZGW ma z założenia być dokumentem bardzo ogólnym. Wszystkie proponowane działania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1148 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1148).

Zapraszamy zainteresowane osoby, organizacje oraz instytucje do zapoznania się z projektowanym dokumentem, do odniesienia się do zaproponowanych działań oraz do składania potencjalnych uwag i komentarzy, zgodnie z załączoną tabelą uwag.

Uprzejmie prosimy o niezgłaszanie propozycji projektów – Program Krajowy zawiera ogólny opis działań możliwych do dofinansowania i realizacji przez różne podmioty, nie będzie w nim konkretnie wskazanych projektów.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na strukturę dokumentu – każda sekcja jest ograniczona liczbą znaków do wykorzystania – zbyt obszerne czy też zbyt szczegółowe propozycje nie będą mogły zostać ujęte w dokumencie.

Uwagi oraz komentarze prosimy przesyłać na adres fundusze.kontakt@mswia.gov.pl w terminie do 21 września 2021 r.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 692