Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Nabór wniosków Komisji Europejskiej do FBW i FAMI 2021-2027 nr AMIF-2022-TF1-AG-THB & ISF-2022-TF1-AG-THB

Tematyka: wsparcie działań przeciwko handlowi ludźmi oraz zapewnienie wsparcia, pomocy oraz integracji ofiar handlu ludźmi

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr AMIF-2022-TF1-AG-THB & ISF-2022-TF1-AG-THB na finansowanie projektów dotyczących działań:

- zapobiegających handlowi ludźmi (3 mln euro),

- wspierających ofiary handlu ludźmi (4 mln euro).

 

Pierwszy nabór ma na celu wsparcie działań przeciwko handlowi ludźmi i jest częścią działań prowadzonych w ramach instrumentu tematycznego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW).

Drugi nabór ma na celu zapewnienie wsparcia, pomocy oraz integracji ofiar handlu ludźmi, będących obywatelami państw trzecich. Jest on częścią działań prowadzonych w ramach instrumentu tematycznego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

 

Nabór wniosków ma charakter otwarty i jest skierowany do instytucji publicznych, organizacji non-profit, oraz organizacji międzynarodowych z siedzibą w jednym z państw Unii Europejskiej.

 

Wnioski do obu naborów można składać za pośrednictwem portalu Komisji Europejskiej od 17 lutego 2022:

•             ISF-2022-TF1-AG-THB

•             AMIF-2022-TF1-AG-THB

 

Termin składania wniosków mija 19 maja 2022 r. o godzinie 17:00.

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 500