Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Publikacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/585

Uprzejmie informujemy, że dobiegły końca prace w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr: 514/2014 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz 2021/1147 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/585 z dnia 6 kwietnia 2022 r. wprowadza następujące zmiany:

- w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 wobec skutków napaści Rosji na Ukrainę wydłużono okres kwalifikowalności wydatków oraz okres dokonywania płatności dla beneficjentów przez OD  w ramach  FAMI i FBW na lata 2014-2020 do dnia 30 czerwca 2024 roku,

- w rozporządzeniu (UE) nr 516/2014 umożliwiono, w świetle nowych lub nieprzewidzianych okoliczności, takich jak okoliczności wynikające z inwazji na Ukrainę, wykorzystanie zagrożonych umorzeniem środków wcześniej przeznaczonych na określone konkretne cele, na inne działania w ramach programu krajowego pod warunkiem dokonania odpowiednich konsultacji z KE,

- w rozporządzeniu (UE) 2021/1147 umożliwiono zwiększenie zakresu dostępnych źródeł finansowania mających pomóc w radzeniu sobie z nieprzewidzianymi przyszłymi zdarzeniami, poprzez umożliwienie państwom członkowskim oraz innym darczyńcom publicznym lub prywatnym wnoszenie – w okresie programowania 2021–2027 – dodatkowych wkładów finansowych na potrzeby zarządzania azylem i migracją, w formie zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel. Te zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel mają stanowić specjalny wkład państw członkowskich oraz innych darczyńców publicznych lub prywatnych przeznaczony na finansowanie określonych pozycji wydatków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021–2027 oraz umożliwią wprowadzenie dodatkowego środka gotowości na finansowanie działań w zakresie azylu i migracji w państwach członkowskich w czasie kryzysów, takich jak ten, który wynika z inwazji na Ukrainę.

Załączniki

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 297